Rybářské závody 2017

Široké veřejnosti se na vědomost dává, že letos budou probíhati závody v lovu ryb dne 19.srpna na obvyklém místě, kterýmžo jest Nový rybník na cestě z Mirotic do Lučkovic.

Velectěné lovce budeme registrovati od sedmé hodiny za poplatek 150Kč, jejich potomstvo (do věku 15ti let) za sníženou sazbu 70Kč.

Od osmé hodiny a třicáté minuty mohou lovci porovnávat svůj um v lovu ryb na jednu udici, kterážto bude položena nebo bude plavat.

Nejšikovnější z lovců budou veřejně presentováni půl hodiny po třetí odpoledne.

Během klání bude zajištěna krmně i lahodné moky.

 

S úctou

direktor klání

Vojkůvka Bohuslav

Nahoru