Změny v legislativě

Upozorňujeme na změny v pravidlech

 

Od 1.4.2018 platí nové doby lovu

4. - 24.h - duben, květen, červen, červenec, srpen

5. - 22.h - říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen


Zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko nebo jiná zátěž, ke které je přímo přivázán návazec s háčkem.


Osoba provádějící lov je povinna v době od setmění do rozednění označit místo lovu neoslňujícím světlem. Zákaz používání svíček ve skleněných nádobách.


Okoun má minimální lovnou míru 15cm!

Nahoru